0
 x 

 • 3fcc77299c9ead10f24bf24418f762ab.jpeg

  3fcc77299c9ead10f24bf24418f762ab.jpeg

 • 718d9f35f32b9c315c1e22aaf65c413a.jpeg

  718d9f35f32b9c315c1e22aaf65c413a.jpeg

Provozovatel

Bc. Leona Koutná, DiS.
683 08 Studnice 150
IČ: 75313901

 

Zacházejte s našemi dekoracemi se vší opatrností

Ubrusy, stuhy ani běhouny nikdy nepropichujte ani nesešívejte nití! Stejně tak propálené díry od cigaret nebo prskavek zničí látku navždy. Ubrusy a běhouny před vrácením vždy rozvažte a poskládejte. Stuhy nikdy nemuchlejte, ale poskládejte tak, jak jste je od nás obdrželi. Slavnostní výzdoba slouží pro potěchu vás a vašich hostů, proto se prosím k ní tak i chovejte.

V případě poškození dekorací bude snížena vratná kauce podle míry poškození, viz sekce Důležité upozornění.

Rezervace dekorací

Dekorace doporučujeme zarezervovat co nejdříve, abychom mohli na daný termín zaručit volné kapacity. Rezervace je bezplatná a už samotná poptávka na dekorace a volný termín je vedena jako rezervace. Až do podpisu smlouvy o pronájmu můžete svoji rezervaci bezplatně zrušit. Jestliže o rezervaci ztratíte zájem, je nezbytně nutné nám to písemně sdělit. Další informace v sekci Postup rezervace.

Smlouva o pronájmu

Dekorace půjčujeme na základě Smlouvy o pronájmu. Smlouva se uzavírá nejpozději 1 týden před termínem konání akce, a to písemně. Smlouvu zašleme klientovi e-mailem, ten ji vytiskne, podepíše a naskenovanou zašle zpět na náš e-mail.

Poplatek za storno podepsané smlouvy o pronájmu a zrušení rezervace je 500,-Kč bez DPH.

 • Pronajímatel – osoba, která zapůjčí předmět nájmu oproti finanční úhradě (Leona Koutná, 75313901).
 • Nájemce – osoba, která si zapůjčí předmět nájmu od pronajímatele a za tuto zápůjčku zaplatí finanční úhradu.
 • Předmět nájmu – věci movité, které pronajímatel zapůjčuje nájemci (dekorace).

Cena

K ceně pronájmu se připočítává dopravné dle tarifu dopravce (ČP, Zásilkovna, DPD) v závislosti na hmotnosti či velikosti zásilky, pokud objednávka není vyzvednuta osobně. Dopravné se hradí za každou zásilku zvlášť. Celková cena pronájmu vč. dopravného a kauce je splatná týden před odesláním předmětu nájmu převodem na účet nebo na dobírku při převzetí.

Vratná kauce

Současně s úhradou ceny pronájmu a dopravy vyžadujeme úhradu vratné kauce ve výši 50 % z celkové ceny pronájmu. Kauce se hradí společně s cenou za pronájem. Tato kauce je vratná po navrácení a kontrole předmětu nájmu. Kontrola vrácených dekorací probíhá dle vytíženosti 1 až maximálně 3 týdny. Kauci tedy odesíláme zpět na bankovní účet nájemce nejpozději do 3 týdnů od vrácení dekorací.

Obdržení dekorací

Pokud není smlouvou sjednáno jinak, zasíláme rezervované dekorace vždy ve středu v týdnu konání svatby či akce prostřednictvím přepravní společnosti DPD nebo je možné si ve čtvrtek vyzvednout objednávku osobně.

Dekorace obdržíte do 1, max. 2 dnů po odeslání.

Nájemce se zavazuje zásilku převzít. V případě, že nájemce odmítne zásilku od přepravní společnosti převzít, účtuje se mu 80% půjčovného dle smlouvy o pronájmu a odpovídající částka za poštovné.

Po převzetí zásilky zkontrolujte předmět nájmu, zda je v pořádku, na pozdější reklamace po termínu konání Vaší akce nebude brán zřetel a je bráno za to, že předmět nájmu jste obdrželi v pořádku, nepoškozený a v počtu dle smlouvy o pronájmu.  

Pokud si nájemce předmět nájmu přebírá osobně, zkontroluje si jej ihned při převzetí. Převzetím souhlasí, že předmět nájmu byl předán v pořádku dle smlouvy o pronájmu, nepoškozen a v počtu dle smlouvy o pronájmu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Vrácení dekorací

Dekorace je nutno vrátit bez závad osobně nebo předáním dopravci nejbližší pondělí po dni konání akce (pokud není smlouvou stanoveno jinak, odeslat nejpozději do 10.00 hod balíkem do ruky s SMS avízem). Dekorace musíme obdržet do 48 hodin, není-li smlouvou stanoveno jinak. Náklady na vrácení předmětů pronájmu nese zákazník. Pokud obdržíme předmět nájmu poškozen či znečištěn natolik, že jej nebude možné dále používat, nebo jej neobdržíme vůbec, účtujeme za poškození či zcizení poplatky dle sazeb na stránce Důležité upozornění. Dostane-li se nájemce do prodlení s uhrazením této částky, je sjednána smluvní pokuta ve výši 10% z dohodnutého nájemného za každý den prodlení až do zaplacení.

Veškeré pokuty a náhrady za škody mohou být vymáhány, pokud vratná kauce nepokryje tuto škodu a nájemce neuhradí zbytek škody, kterou způsobil.

Půjčovné za nepoužité dekorace se nevrací. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Leona Koutná, se sídlem Studnice 150, 683 08 Studnice, IČ: 75313901, registrované u Městského úřadu ve Vyškově, dne 24.6.2009 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • Jméno a příjmení, název společnosti
 • Fakturační a dodací adresa
 • Emailová adresa
 • Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • Telefonní číslo
 • Datum a čas objednávky
 • Předmět pronájmu
 • Způsob úhrady
 • Způsob doručení a vrácení
 • Číslo účtu pro vrácení kauce
 • Emailová komunikace
 • Servisní agenda, provedené opravy
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, doručovací a fakturační adresa, telefonní číslo a e-mail, číslo účtu pro vrácení kauce je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky a poskytnutí služeb, které po Správci klient požaduje. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Leona Koutná, Studnice 150, 683 08 Studnice.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatelé přepravních služeb: Česká Pošta s.p., Zásilkovna, DPD apod.
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů a účetnictví: StormDesign a Jarmila Dvořáková - účetní

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Postup rezervace

Dekorace vybírejte na základě obrázků a informací u nich uvedených.

Pokud si nejste jisti, zašlete prosím konkrétní dotaz, na který Vám rádi odpovíme.

Vybírejte dekorace pečlivě. V případě, že zvolíte nesprávnou, půjčovné se nevrací!

Rezervace dekorací

Vybrané dekorace doporučujeme zarezervovat co nejdříve, abychom mohli na daný termín zaručit volné kapacity. Rezervace je bezplatná a můžete ji provést telefonicky, emailem nebo přes náš rezervační formulář na webu. Každá rezervace je opatřena smlouvou o pronájmu, k čemuž od klienta potřebujeme následující informace:

 • jméno a adresu objednavatele, (jde li o firmu, pak IČ a DIČ)
 • adresu doručení
 • telefonní kontakt na osobu, která bude dekorace přebírat (pro účely doručení)
 • číslo bankovního účtu, kam budeme vracet kauci (max. do 3 týdnů)
 • speciální požadavky vztahující se k vaší rezervaci

Po obdržení těchto informací vyhotovíme smlouvu o pronájmu, kterou zasíláme prostřednictvím emailu. V této smlouvě je specifikována konečná cena (včetně poštovného a vratné kauce), datum a způsob doručení a odeslání dekorací. Podepsanou smlouvu musíme mít opět v emailové schránce nejpozději týden před odesláním dekorací.

Jestliže o rezervaci ztratíte zájem, je nezbytně nutné nás o tom písemně informovat. Žádné postihy Vám nehrozí, ale další nevěsty Vám budou vděčné.

Sledování zásilky

Po odeslání zásilky, se zapůjčenými dekoracemi, od nás obdržíte emailem sledovací čísla balíků. V 99% jsou všechny zásilky doručovány ihned na druhý den.

Stav doručení zásilky posílané přes Zásilkovnu sledujte zde

Stav doručení zásilky posílané přes ČP sledujte zde

info@svatbypodlelejky.cz

+420 601 314 511